Ruškus, J., Kiaunytė, A. (2013). Facing conflict: patterns of relationships amongst Lithuanian social workers in the workplace and the role of supervision. European Journal of Social work. ISSN 1369-1457 (Print), 1468-2664 (Online). Publisher: Routledge, Taylor & Francis Group (2012 Impact Factor 0.517 (2013 Thomson Reuters, 2012 Journal Citation Reports). Vol.16, Issue 5, pp. 671-688.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13691457.2012.724386

Kiaunytė, A. Ruškus, J. (2010) Pokyčius patiriančių socialinių darbuotojų emocinės reakcijos ir elgsenos modeliai sprendžiant konfliktus. Filosofija. Sociologija. ISSN: 0235-7186. Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 21(4): 268-276.

http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2010/4/268-276.pdf

Kiaunytė, A. (2012) Socialinių darbuotojų profesinio streso rizika konfliktų sprendimo situacijoje: supervizijos taikymo aspektas. Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. Vilnius: „Edukologija“. 1: 51-57.

http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2012.priedas1/VS_1priedas_2012_Kiaunyte.pdf

Kiaunytė, A., Puidokienė, D. (2011) Dialogas kaip ugdomasis susitikimas socialinio darbo kontekste. Acta Paedagogica Vilnensia. ISSN 1392-5016. Vilniaus universiteto leidykla. 27: 124-138.

http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/2959

Kiaunytė, A., Večkienė, N. P. (2011) Socialinių darbuotojų, patiriančių pokyčius profesinėje veikloje, poreikis paramai: supervizijos perspektyva. Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 21, 7: 207-215.

Kiaunytė, A., Dirgelienė, I., Ruškus, J., Večkienė, N. P. (2010) Socialinių darbuotojų poreikis supervizijai: empirinis pagrindimas ir modeliavimas. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai. ISSN 2029-0470. VDU leidykla, Kaunas. 2(6): 39-59.

http://sd.vdu.lt/index.php/archyvas/8-socialinis-darbas-patirtis-ir-metodai-2010-nr-6-2/67-socialiniu-darbuotoju-poreikis-taikyti-supervizija-empirinis-pagrindimas-ir-modeliavimas

Dirgelienė, I., Kiaunytė, A., Puidokienė, D. (2010) Supervizija socialiniame darbe: supervizuojamųjų, teikiančių socialinę pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, patirties analizė. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai. ISSN 2029-0470. VDU leidykla, Kaunas. 2(6): 167-189.

http://sd.vdu.lt/index.php/archyvas/8-socialinis-darbas-patirtis-ir-metodai-2010-nr-6-2/74-supervizija-socialiniame-darbe-supervizuojamuju-teikianciu-socialine-pagalba-prekybos-zmonemis-aukoms-patirties-analize

Kiaunytė, A. (2009) Supervizija slaugos praktikoje. Tiltai. ISSN 1648-3979. Klaipėdos universiteto leidykla. 1(46): 163-182.

http://senas.ku.lt/leidykla/files/2012/09/tiltai_2009_146.pdf

Kiaunytė, A. (2008) Pokyčius patiriantys socialiniai darbuotojai: supervizijos taikymo galimybės. Socialinis darbas. Mokslo darbai. ISSN 1648 4789. Mykolo Romerio universitetas, Vilnius. 7(2): 119-131.

Kiaunytė, A. (2008) Socialinių darbuotojų konfliktų sprendimo strategijos ir supervizija. Specialusis ugdymas. ISSN 1392-5369. Šiaulių universiteto leidykla. 1(18): 101-112.

http://www.sumc.su.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=600&Itemid=0

Dirgelienė, I., Kiaunytė, A. (2005) Supervizija Lietuvos socialinio darbo kontekste. Acta Paedagogica Vilnensia. Mokslo darbai. ISSN 1392-5016. Vilniaus universiteto leidykla. 15: 240-254.

http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9744

Kaip pasirūpinti savimi nuolat besirūpinant kitais

Daug metų sėkmingai dirbantis darbuotojas, efektyviai susidorojantis su jam patikėtomis užduotimis, motyvuotas, atsakingas ir lojalus savo organizacijai – tai, ko gero, kiekvienos organizacijos svajonė. Kaip išlaikyti metams bėgant sukauptą profesinę patirtį, nuolat praturtinant save ir neprarandant motyvacijos darbui? Pabandykime atsakyti į šį klausimą. Skaityti daugiau