Kaip užsisakyti superviziją?

 PAIEŠKA

Supervizorių kontaktus ir išsamesnius prisistatymus galite rasti šioje internetinėje svetainėje, skiltyje SUPERVIZORIAI.

PIRMAS KONTAKTAS

Paskambinkite arba parašykite elektroniniu paštu supervizoriui(-ei) ar keliems supervizoriams ir paklauskite daugiau jus dominačios informacijos.

SUPERVIZORIAUS PASIRINKIMAS

Remdamiesi turima informacija, pasirinkite supervizorių(-ę), kuris(-i) labiausiai atitinka jūsų lūkesčius, ir susisiekite su juo(-a) dėl susitikimo.

KONTRAKTO SUDARYMAS

Žinokite, kad kontrakto sudarymui gali būti reikalingas vienas ar keli susitikimai. Jų metu yra derinami supervizijos tikslai, trukmė, forma, kaina ir specialūs susitarimai, kurie reikalingi jums ar jūsų organizacijai.